Regulamin konkursu fotograficznego

Regulamin

1 Konkurs związany jest tematycznie z akwarystyką morską. Każda edycja konkursu trwa przez sześć tygodni – do odwołania. Każdy tydzień będzie miał osobną tematykę. 

2 W konkursie może wziąć udział każdy akwarysta, który potrafi wykonać fotografię tematyczną i wysłać ją emailem. Rodzaj sprzętu fotograficznego nie ma znaczenia. Każdy konkursowicz może wysłać tylko jedną fotografię w danej tematyce – czyli łącznie 6 fotografii – jedna na tydzień. Zwycięzca jednej edycji nie może wziąć udziału przez kolejnych pięć edycji.

3 W każdą niedzielę na portalu Reefhub.pl publikowany będzie temat, który będzie obowiązywał do  godziny 23:59:59 kolejnej soboty. Podczas tego okresu (od ogłoszenia tematu w niedzielę do soboty) można wysyłać fotografie na email – kontakt@reefhub.pl z dopiskiem w temacie – Konkurs Fotograficzny.

4 Forma i technika zdjęcia są dowolne, o ile związane będą z danym tematem. Zachęcamy też do kreatywności w wykonaniu oraz pomysłowości w formie zdjęcia. Fotografia nie może przekraczać rozdzielczości 800×800 pikseli i nie może ważyć więcej niż 200kb. W emailu należy podać dane konkursowicza – imię i nazwisko oraz nick na dowolnym forum akwarystycznym morszczaków (jeśli istnieje). Fotografia nie może być wcześniej opublikowana w Internecie. Fotografia nie może być podpisana.

W treści emaila konieczny jest wpis:

Ja (imię i nazwisko) oświadczam, że jestem autorem tej fotografii oraz wyrażam zgodę na wielokrotną i bezterminową publikacje tej fotografii na dowolnym portalu internetowym obsługiwanym przez Reefhub.pl

5 W kolejną niedzielę wszystkie fotografie zostaną anonimowo opublikowane i rozpoczęte zostanie głosowanie, które będzie trwać do kolejnej soboty do północy.

6 Pierwszych pięć fotografii z największą ilością głosów otrzyma kolejno od 5 do 1 pkt. Punkty w kolejnych tygodniach się sumują (teoretycznie jedna osoba może zebrać maksymalnie 25 punktów). Nagrodę otrzyma osoba, która przez czas trwania konkursu (5 tygodni) zbierze najwięcej punktów. Jeśli w danym tygodniu dwie osoby zbiorą taką samą ilość głosów – każda z nich otrzyma 5 punktów. W celu odebrania nagrody, zwycięzca konkursu musi skontaktować się ze sponsorem.

Nagrodę pierwszej edycji konkursu fotograficznego – bon o wartości 500zł na produkty marki Twistman.eu ufundowała firma Twistman.eu ul. Długa 13, 20-346 Lublin, woj. Lubelskie. Kupon na zakupy musi być zrealizowany w ciągu 60 dni od ogłoszenia wyników.

Nagrodę w drugiej edycji konkursu fotograficznego – bon o wartości 300zł za pierwsze miejsce oraz zestaw testów Royal Nature za drugie miesce ufundowała firma ReefShop  (Gdynia, ul morska 65a). Kupon na zakupy musi być zrealizowany w ciągu 60 dni od ogłoszenia wyników.

7 Każda osoba startując w konkursie automatycznie akceptuje niniejszy regulamin

8 Wszystkie kwestie sporne w sprawie konkursu nieokreślone w niniejszym regulaminie rozstrzyga właściciel portalu Reefhub.pl, a kwestie sporne związane z nagrodą – jej sponsor.

Translate »