Kranówka w akwarium morskim

Kranówka w akwarium to chyba jeden z bardziej bulwersujących tematów na forach akwarystycznych. Regularnie, co jakiś czas pojawiają się osoby, które próbują wystartować swoje zbiornik na kranówce, co powoduje niemal natychmiastową polaryzację forum. Z jednej strony użytkownik kranówki jest atakowany przez zwolenników tradycyjnej metody, czyli wody RODi, a z drugiej strony pojawiają się obrońcy udowadniający, że ktoś tam jednak uzyskał zadawalające wyniki stosując wodę z kranu. Jest jeszcze grupa akwarystów morskich, którzy po prostu nie przyznają się do stosowania wody kranowej.

Osobiście uważam, że jeśli ktokolwiek podchodzi do tego hobby poważnie, nie powinien brać wody z kranu pod rozwagę. Tak jak już pisałem wielokrotnie, to wszystko jest kwestia naszych aspiracji.

Poniżej przyjrzymy się tematowi bliżej, abyście zrozumieli wszystkie za i przeciw takiego rozwiązania. Dodam jednak, że poniższy tekst jest konsekwencją moich, i tylko moich doświadczeń, które nie muszą się zgadzać z Waszymi. Niezależnie od tego czy się z nimi zgadzacie czy nie, serdecznie zapraszam do dzielenia się własnymi opiniami na ten temat. Jeśli osiągnęliście sukces stosując wodę z kranu w akwarium morskim, podzielcie się nim w komentarzach. W końcu ja nie muszę mieć wcale racji.

Woda w akwarium

Musimy pamiętać o tym, że woda morska jest najbardziej stabilnym środowiskiem na Ziemi od tysięcy lat. Do tej cechy środowiska morskiego przystosowało się wiele organizmów zamieszkujących rafy koralowe, więc jeśli chcemy je trzymać w akwarium, w pierwszej kolejności musimy zadbać o stałość parametrów. Woda w akwarium pełni dokładnie te same funkcje, co woda morska na rafie: dostarcza CO2 i O2 organizmom, jest nośnikiem pokarmu oraz źródłem mikro i makroelementów. Skoro więc trzymamy w akwarium te same organizmy morskie co na rafie, musimy się upewnić, że zapewnimy im stałość parametrów. W tym celu stosujemy różne metody kontroli i suplementacji mikro i makroelementów. Z wyjątkiem stałych pomiarów takich jak temperatura, pH czy RedOx, podstawowe testy chemiczne najczęściej wykonujemy co tydzień. Daje nam to tygodniowy interwał korekcji, o ile takowa jest potrzebna. W dojrzałym akwarium z ustabilizowaną suplementacją, tygodniowe odchyły parametrów są niewielkie – najczęściej w akceptowalnym zakresie dla bezkręgowców morskich.

Wiadomo, że akwarysta ma zerowy wpływ na jakość i powtarzalność składu gotowych preparatów chemicznych stosowanych w akwarystyce, ale na potrzeby tych rozważań przyjmiemy, że poszczególne suplementy akwarystyczne maja taki sam skład i nie zmienia się on z partii na partię.

Do działającego akwarium morskiego woda trafia trzema głównymi drogami:

Dolewka – jest to najczęściej osobny zbiornik z wodą, która uzupełnia odparowana wodę z akwarium do ustalonego poziomu. Czasami, w mniejszych zbiornikach zamiast osobnego zbiornika, akwarysta ręcznie uzupełnia wyparowaną wodę „do kreski”. W moim własnym systemie (około 900L w obiegu) potrzebuję ponad 60L na tydzień czystej wody, aby uzupełnić na bieżąco wyparowana wodę.

Podmiana wody – jest to regularna podmiana wody w akwarium ze świeżo przygotowaną solanka. Różni akwaryści stosują różne przeliczniki, ale najczęściej jest to podmiana 5-10% wody, co tydzień lub dwa. U siebie podmieniam tygodniowo około 50L wody.

Suplementacja np. Balling – w zasadzie poza reaktorem wapnia, Miracle Mud, etc. większość suplementacji opiera się o dodawanie wodnych roztworów soli do akwarium. Nie jest to jakaś duża ilość wody, ale dozowanie jednego litra preparatów na dobę nie jest niczym niezwykłym.

Jak widać powyżej, do mojego systemu około 900L trafia tygodniowo ponad 110 litrów (12,2%) nowej wody.

Abysmy mieli jakikolwiek wpływ na skład chemiczny solanki w naszym akwarium musimy wykluczyć wszystkie przypadkowe zmiany i odnieść naszą suplementację do idealnie czystej i stabilnej podstawy. Najlepszą metodą, która zapewni wodę o stabilnych parametrach w akwarium jest system filtracji RODi, czyli membrana odwróconej osmozy (RO) razem z żywicą jonowymienną (Di). Niestety istnieją dwie wady takiego rozwiązania. Po pierwsze jest to wydajność –produkcja wody RODi to proces raczej powolny. O ile nie stosujemy drogich systemów Aladdin czy HERO, musimy godzinami czekać na kilkadziesiąt litrów chemicznie czystej wody. Dlatego konieczne jest zbieranie wody na zapas tak, aby zawsze mieć pod ręka gotową podmianę. Druga sprawa to koszt. Przy najtańszych systemach, bez wtórnego podnoszenia ciśnienia uzyskujemy około 20-25% czystej wody, a reszta wody niestety w większości przypadków idzie do ścieku, czyli na uzyskanie 100L czystej chemicznie wody potrzebujemy około 400-500L wody kranowej. Dla osób z licznikiem wody to spory koszt. Co by jednak nie mówić, woda RODi to najczystsza woda, jaka możemy uzyskać w domowych warunkach. W akwarium morskim jest fundamentem, na którym budujemy solankę o interesujących nas parametrach. Więcej o filtrze RODi pisaliśmy tutaj oraz tutaj, a o pomiarze czystości wody RODi za pomocą konduktometru TDS pisaliśmy tutaj.

Kranówka – jakość

Jakość wody w Polsce na przestrzeni kilkudziesięciu lat wyraźnie się poprawiła. Dzięki wysokim normom, w wielu miejscach w Polsce woda wodociągowa nadaje się do picia prosto z kranu. Poniżej znajdziemy wyniki badań wody z Zakładu Centralnego Stacji Uzdatniania Wody Praga. Badania są ze stycznia 2017.  Pierwsze dwie kolumny z wynikami mówią nam o wykrytych poziomach badanych parametrów. W pierwszej – w styczniu 2017, a drugiej – wartości maksymalne w średniej. Zwróćcie również uwagę na dwie ostatnie kolumny – wartości dopuszczalne – według określa Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 13 listopada 2015 r. (Dz. U. z  2015 r., poz. 1989). Podane wyniki będę odnosił do składu naturalnej wody morskiej, który zmieściliśmy przy w artykule o testach soli: http://reefhub.pl/sol-morska-pierwsze-starcie/

Kranówka w akwarium

 

Kranówka w akwarium

 

Woda wydaje się być dobrej jakości. Brak jest skażenia biologicznego, a wszystkie wyniki znajdują się sporo poniżej wartości dopuszczalnych. Jak to się jednak ma do wody morskiej? Porównajmy kilka parametrów:

Mangan – w badanej wodzie wodociągowej maksymalny poziom manganu był 28 µg/L, podczas gdy w NSW (naturalna woda morska) poziom manganu jest 70 razy niższy.

Azotany – maksymalny wynik w stacji uzdatniania to ponad 11 mg/L. W NSW azotany są poziomie setnych miligrama.

Miedź – wynik maksymalny to 0,0014mg/L czyli 14µg/L. To przekroczenie ponad 15-krotne względem NSW.

Wapń – wynik maksymalny dla SUW Praga to 91mg/L – co stanowi około 22% poziomu NSW

Magnez – wynik maksymalny dla SUW Praga to 15,8mg/L – co stanowi około 1,2% poziomu NSW

Jeśli używamy gotowej soli morskiej, która posiada wapń i magnez zbilansowane na poziomach odpowiednio 410mg/l i 1300 mg/l to nijak nie osiągniemy takich poziomów na wodzie kranowej.

Zobaczmy jeszcze fragmenty opracowań pobrane ze stron przedsiębiorstw wodociągowych z kilku innych miast Polski:

Poznań i Mosina:

Kranówka w akwarium

Kraków:

Olsztyn koło Częstochowy:

Kranówka w akwarium

Opracowanie z Olsztyna jest trochę dokładniejsze, dlatego chciałem zwrócić uwagę na trzy dodatkowe parametry:

Zasadowość (nasze KH) – 2,54 mval/L to po przeliczeniu na dKH otrzymujemy poziom około 7,1KH w wodzie, do której dopiero dosypiemy sól na podmianę.

Azotany – 24mg/L

Fosforany 0,077 mg/L

 

Powyższe przykłady pokazują jak różny może być skład wody w zależności od ujęcia. Na domiar złego, przedstawione wyniki są opracowane dla wody z ujęć, a nie wody w kranie, który może znajdować się wiele kilometrów od ujęcia. To na pewno wpływa na pogorszenie wyników. Dodatkowo, na to jaki woda z kranu ma skład, wpływa jakość instalacji wodociągowej. W starych budynkach hydraulika może być wykonana z rur stalowych lub nawet ołowianych. W nowszych budynkach są to instalacje miedziane lub polimerowe.

Nie lepiej stoją ujęcia studzienne. Badania z 2014 z terenów rolniczych Leszna, w których woda studzienna jest jedynym lub alternatywnym źródłem wody pitnej wykazały, że 90% z 30 badanych studni nie spełnia norm wody pitnej. Nie mam niestety szczegółowych danych na ten temat, ale podejrzewam, że chodzi to głównie o zanieczyszczenia biologiczne oraz spowodowane nawożeniem terenów rolniczych. Prawdopodobnie azotany i fosforany maja znacząco podwyższone poziomy. (http://www.technologia-wody.pl/index.php?req=praktyka&id=25)

Wróćmy jeszcze na chwilę do wyników wód wodociągowych. Zwróćcie uwagę, że uzyskane wyniki są sporo niższe od norm polskich czy europejskich. Przeanalizujmy na przykład azotany w Poznaniu w czwartym kwartale 2016 roku. Badana woda uzyskała wynik NO3 <1,0 mg/L. To w sumie bardzo dobry wynik nawet na potrzeby akwarystyczne. Niestety dozwolona w Polsce norma to 50mg/L, a to oznacza, że jeśli poziom NO3 niespodziewanie (albo i spodziewanie) skoczy do powiedzmy 40mg/L nikt z tym nic nie zrobi, bo normy będą nadal spełnione. I nagle kranówka, którą lejemy do akwarium powoduje nam zakwity glonów.

Kranówka w akwarium morskim – potencjalne konsekwencje i problemy

Podsumujmy  teraz, jakie są potencjalne konsekwencje stosowania kranówki w akwarium morskim.

Po pierwsze – obecność związków, których w akwarium nie chcemy takich jak chlor, mangan, azotany etc. Wiadomo, że odpowiedzialny akwarysta chce zminimalizować ilość tych substancji w swoim zbiorniku.

Po drugie – parowanie wody kumuluje nam związki chemiczne. Załóżmy na chwilę, że w kranówce mamy jony miedzi (Cu) na poziomie 1µg. Jest to wartość zbliżona do ilości miedzi w NSW. Jeśli wodę kranową będziemy stosowali w dolewce, to pomijając ewentualną konsumpcję, każdy litr uzupełnionej wody doda nam kolejny 1µg miedzi do zbiornika. Wcześniej czy później może dojść do sytuacji, gdy poziom miedzi okaże się toksyczny dla organizmów morskich.

Po trzecie – niestabilność parametrów. Skład wody kranowej ulega sezonowym zmianom. Poziom nutrientów w kranówce może zmieniać się w zależności od pory roku oraz stosowania nawozów przez rolników. O ile wynik np. NO3 leży w dopuszczalnym zakresie 0-50 mg/L, lokalna stacja uzdatniania wody nie podejmie żadnych kroków mających na celu obniżenie poziomu azotanów. Tak więc, dziś mamy 1mg/L, a za miesiąc możemy mieć 50mg/l

Po czwarte – utrudniona suplementacja. Jak zrobić dobrą solankę na podmianę, skoro kranówka w beczce zawiera już około 100 mg/L jonów wapnia? Dodamy standardową ilość soli do 35‰ Ca skoczy do 500mg/L. Dodamy mniej, zasolenie będzie zbyt niskie. A potem jak stosować ballinga?

Po piąte – brak kontroli nad składem wody w kranie. Owszem, MPWiK publikują kwartalne czy nawet miesięczne wyniki badań wody z różnych ujęć. Co z tego, że woda na ujęciu spełnia wszystkie normy, kiedy do kranu ma 30km i dwie przepompownie po drodze? Jak dodamy tego stare orurowanie wodociągowe, to mogę zagwarantować, że wyniki z ujęcia mogą być tylko gorsze. A im dalej od ujęcia tym gorzej.

Po szóste – woda wodzie nie równa. Ujęcia, które dzieli w linii prostej kilkadziesiąt kilometrów, mogą produkować zupełnie inna wodę. Nie można więc liczyć na to, że jak komuś się udało to i mi pójdzie. Według danych z 2015 roku w woj. Śląskim 0,2% gospodarstw domowych miało wodę niespełniającą norm  czystości.

Kranówka w akwarium – skąd taki pomysł?

Mając stosunkowo prosty sposób na idealnie czystą wodę, kusi nas stosowanie kranówki. I w sumie nie ma się co dziwić. Ciągle zaostrzane normy powodują, że woda w kranie jest coraz lepsza, a coraz wyższe rachunki za wodę powodują, że myślimy o oszczędnościach.

Chyba największym ambasadorem akwarium na kranówce był Marcin Kiwiński znany na forach akwarystycznych, jako Kivi. Bez wątpienia jego akwarium było piękne. Rzućcie okiem na jego wątek http://nano-reef.pl/forums/topic/7489-370lfoto-story-kivi/ . Niestety wielu fotek nie da się już obejrzeć, bo to wątek sprzed 10 lat i trzeba ich szukać w Sieci. Zresztą sam zbiornik już nie istnieje. Kilka lat temu Kivi zapowiadał powrót, ale nic z tego nie wyszło. Poniżej przedstawiam zdjęcie z czasów świetności zbiornika, które znalazłem w Internecie.

kranówka w akwarium

Zbiornik Kiviego prowadzony na kranówce. Autor – Marcin Kiwiński.

No i co? Można? Oczywiście, że można. Tylko zanim podejmiecie decyzję o wyrzuceniu filtra RODi, przemyślcie parę spraw. Nigdy nie widziałem tego zbiornika na żywo, a poniższą analizę przeprowadziłem tylko na podstawie postów Kiviego na forum, możliwa jest więc zła interpretacja:

– większość korali w akwarium to korale miękkie. Jest tylko kilka LPSów. Konsumpcja Ca i KH niewielka

– 370L akwarium oświetlone tylko 2x T5 54w, a więc i dla glonów mało. Dodatkowo, spora biomasa zooksantelli skutecznie redukuje ewentualne  nutrienty. Poza tym niskie słabe oświetlenie raczej nie motywowało LPSów do wzrostu, co tłumaczy słabą suplementację Ca

– w akwarium jest dosłownie kilka rybek (przez spory czas nie było ich wcale), dlatego ładunek nutrientów jest mały

– podmiany w akwarium są znikome. Kivi wspominał nawet, że „przez pół roku nie robił”. W takiej sytuacji stosowanie kranówki jest samo w sobie suplementacją i nie ma mowy o kumulowaniu szkodliwych substancji.

– nie znam składu wody u Kiviego, ale jeśli przyjmiemy, że KH jego kranówki nie odbiegało znacząco od wyników z Olsztyna (wyżej) to dolewka z kranówki pełniła funkcję suplementacji KH. Być może jego woda była nadzwyczajnej czystości.

– Kivi pisał również o dodawaniu wapnia jakimś preparatem JBL dla wspomagania kondycji LPSów.

– mimo niezaprzeczalnego piękna zbiornika Kiviego, trzeba uczciwie powiedzieć, że jego korale są mało wymagające

– Kivi nie robił testów wody, więc trudno wypowiadać się o jakości jego solanki.

Kranówka w akwarium morskim – czemu tak kusi?

Pisałem już wyżej, że jakość wody wodociągowej w ciągu kilkunastu ostatnich lat się bardzo poprawiła. Stale zaostrzane normy wymuszają coraz to lepsze technologie uzdatniania wody, przez co woda pitna w wielu miejscach w Polsce jest doskonałej jakości. Porównując wyniki badań w w/w ujęciach z wynikami testów soli łatwo zauważyć, że w niektórych przypadkach więcej zanieczyszczeń wprowadzamy stosując gorsze sole.

Jeszcze raz wspomnę akwarium u Kiviego, które zrobiło wrażenie na setkach akwarystów. Wielu z nich wyciągnęło złe wnioski próbując oprzeć swoją przygodę o „metodę Kiviego”. Metodę, która kusiła ekonomią i niskim nakładem czasu oraz pracy. Niestety wielu z tych akwarystów pomyliło ekonomię z brakiem pieniędzy, a mały nakład czasu z lenistwem. Ile korali i ryb przez to padło, trudno powiedzieć…

I myślę, że właśnie w tym sęk. Część początkujących akwarystów morskich, zwłaszcza tych młodszych – bez funduszy i doświadczenia, próbuje iść za modą akwarystyki morskiej z minimalną inwestycją finansową i co gorsza, z minimalną inwestycją czasową. A trafiając na wątek o zbiorniku Kiviego uznają, że pozbycie się filtra RODi z listy zakupów to dobry pomysł.

Kranówka w akwarium morskim – stosować czy nie?

Przede wszystkim bądźmy realistami. Jednorazowe dolanie litra wody z kranu do kilkuset litrów wody w akwarium nie spowoduje tragedii, a w dojrzałym akwarium nawet nie wywoła żadnej reakcji. W skrajnie awaryjnych sytuacjach, kiedy w celu ratowania obsady za kilkanaście tysięcy złotych konieczna jest większa podmiana wody prawdopodobnie lepiej byłoby zrobić ją jednorazowo na kranówce niż nie robić jej wcale (to tylko moja luźna teoria, ale postawiony przed murem pewnie tak bym postąpił). Pamiętajmy, że podmiana 20% wpłynie na wodę w akwarium tylko w 20%tach.

Jednak zdecydowanie odradzam stosowania wody kranowej do akwarium. To, że komuś się udało było efektem nałożenia się wielu różnych czynników i było to możliwe tylko w tej konkretnej konfiguracji. W innym miejscu w Polsce, w innym akwarium może być powodem ciągłego dojrzewania. Kranówka w akwarium, zwłaszcza stosowana ciągle to proszenie się o kłopoty i nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnym hobby. Bo przecież w naszym hobby nie chodzi o „trzymanie” korali w akwarium, a raczej o zdrowy rozwój domowych raf. Zresztą nawet sam Kivi przyznał, że za upadek swojego akwarium częściowo wini swoją metodę.

 

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3854719,woda-z-kranu-zdatna-do-picia-i-zdrowa-ale-rury-stare,2,id,t,sa.html

http://wodociagi.krakow.pl/jakosc-wody/jaka-mam-wode.html

https://www.mpwik.com.pl/view/jakosc-wody/praski/2017&miesiac=styczen

https://pl.wikipedia.org/wiki/Twardo%C5%9B%C4%87_wody

http://www.pwik.czest.pl/ujecie-wody-olsztyn

http://www.aquanet.pl/jakosc-naszej-wody,41

https://forum.practicalfishkeeping.co.uk/viewtopic.php?t=113261

Zdjęcie nagłówkowe > http://www.blog.softwater.com.pl/stojac-przed-wyborem-kranowka-czy-woda-filtrowana/

 

O Autorze Wszystkie posty

Bartek Stańczyk

Jestem pasjonatem mórz i oceanów już od czasów dzieciństwa, a edukacja w dziedzinie biologii morskiej pozwoliła mi na bardziej naukowe spojrzenie na typowe akwarium morskie.

KomentarzeSkomentuj

 • Na nano-reef jest kilka istniejących zbiorników na wodzie kranowej także z sps-ami ;)

 • Dzięki za ten art. mistrzu, to juz wiem dlaczego wyniki CA mi skaczą na ponad 500 :)
  kranówka + balling :)

  • Różnie mówią… Ja nigdy tego nie robiłem, ale czytałem wypowiedz osoby, która pracowała przy produkcji wody destylowanej i okazuje się ze sporo elementów wykorzystywanych przy destylowaniu wody jest wykonanch z miedzi. Z drugiej strony obecność miedzi w wodzie destylowanej przeczyłaby idei wody destylowanej. W sumie nigdy sie nad tym nie zastanawiałem, ale jeśli TDS pokazuje zero to pewnie mozna.

 • I nasuwa się pytanie, czy woda po ro/di gdy tds pokazuje nie 0 a ok. 10 jest aż tak szkodliwa? Na forach to juz cały filtrby wymieniali.

 • I zamiast osmoza – uzupełnić kranówka (eksperyment trwa – 4.5 lata)
  kranówka TDS pokazuje 500-700

  • Strąciłyby sie węglany w postaci kamienia kotłowego (tak jak w czajniku) a reszta by zostła

 • start na kranówce… to nie tragedia .. ja wystartowałem .. tragedia to długie dojrzewanie zbiornika …. rok albo dwa … Porównałem wodę testami marin lab mojego akwarium (po 6 miesiącach) i wodę przywiezioną z oceanu indyjskiego (Balii) i oceanu atlantyckiego i parametry są bardzo zbliżone – wszystkie prawie idealne. Więc nadmierna ilość Ca/Mg/Cu itp. została skonsumowana i podrównana przez akwarium i baliinga – zbiornik poradził sobie doskonale sam. Niestety nie radzi sobie z natura i rybami. Dojrzewanie jest tak skomplikowane że wydaje mi się iż korale lepiej sobie radziły na początku – niż przy obsadzie (czyli z si i metalami itd.). Teraz pomimo parametrów wzorcowych – padają mi korale :( Jedne rosną jak szalone inne obumierają. Przyczyna- brak czasu na podmianę wody i chyba za wysokie poziomy PO4/P – więc chyba za mało bakterii… pomimo że leje ich co nie miara.. a i woda z oceanów trafia z walizki do akwarium. Więc mam teorie – jak pisze autor – że chyba lepiej zacząć podmiany wody na kranówce nawet niż pozostawienie zbiornika samemu sobie (zbiornik ma średni -1000 litrów). Bo poradził sobie z woda z kranu chodź z problemami (okrzemki i glony) ale nie radzi sobie z rybami i zwierzętami – czyli odpadami biologicznymi – a ich w wodzie pitnej raczej nie znajdziemy (PO4/NO4).

  • Dojrzewanie akwarium – szczególny przypadek.

   Na kranówce trzymam kilka akwariów (eksperyment trwa – 4.5 lata) – 60l, 110l, 385l
   żyj ryby i anemony

   Akwaria bez zmiany wody i dodatków chemicznych.

 • Używam kranówki i rośnie jak talala łącznie z spsami. Nie wpasuje się w art. ale może art. zawiera pewne błędy?

   • Milka euphylie montipora calustera i jakies dwa inne twarde .
    Pytanie bo nie znam się na chemii ale czy można dodawać w rozwazaniach kh wodociagowej do kh soli?
    Nic tam w tym wzorze sie nie zredukuje ?

    • Pocillopora damicornis jeszcze mam to jeden z tych twardych przeczytalem wymagania i wychodzi że wrażliwy koral a juz go podzieliłem na 3 male krzaczki i kazdy ma nadal przyrosty.

     • P. damicornis nie jest wymagającym SPSem. Utrzymaj dwukolorową A. microclados uzyskaj jej wzrost. Wtedy wrócimy do tematu kranówki.

     • Nie chcę cię przekonywać ale przeczytaj sobie art. który sam napisałeś.
      Kranówka zło, tylko miękkie.
      ” Jednak zdecydowanie odradzam stosowania wody kranowej do akwarium. To, że komuś się udało było efektem nałożenia się wielu różnych czynników i było to możliwe tylko w tej konkretnej konfiguracji.”
      Jak piszę że mam twarde i lps to nie ta odmiana i tak można w koło.
      Nie każę nikomu lać kranówki, ale nie zachowuj się jakbyś zjadł wszystkie rozumy bo piszesz że się nie da i pokazujesz jakieś akwa sprzed 10 lat, a ja ci mówię, że mam sps i się da.

     • Ja piszę o odpowiedzialnej akwarystyce morskiej w której chodzi o uzyskanie jak najlepszych parametrów wody dla korali i uzyskania najlepszych wybarwień, a nie o “trzymaniu korali w szklanym pojemniku. A skoro w moim artykule znalazłeś wypowiedź mówiącą, że “się nie da” to znaczy, że nie rozumiesz tego co czytasz. Skoro sam piszesz, że nie znasz się na chemii, to czemu upierasz się przy swoim, tylko krytykujesz tekst zrzucając mi błędy? Nie będę kontynuował z Tobą dyskusji bo wydaje się to bezcelowe. Lej do akwarium co chcesz.

 • Będę lał co chcę. Na chemii się nie muszę znać żeby widzieć, że korale mi rosną. W art. piszesz jedno, a tu dokładasz drugie, że ” ten sps prosty” teraz dopisujesz o kolorach.
  Obrażasz moje korale nie widząc ich. Bardzo dojrzałe, a tylko dlatego, że nie zgadzam się z twoimi radykalnymi tezami i mam inne doświadczenia, a tu pokazujesz baniak sprzed lat.
  Na pocieszenie powiem, że dużo twoich art. czytam i korzystam.

  • Ja bym się nie odważył. Głównie z tego powodu, że deszczówkę zbiera się najczęściej z jakiejś powierzchni, np z dachu. Pomiędzy okresami deszczowymi, na dachu zbiera się kurz, pył etc który potem splywa razem z deszczówka. Być może w obszarach słabo zurbanizowaych, po dłuższych opadach deszczu zbierana deszczówka jest dobrej jakości, ale bez zrobienia analizy chemicznej nie użyłbym jej do akwarium

 • Tylko jak ta cała teza – odnośnie azotanów z kranówki, ma się do sytuacji na Wielkiej Rafie, gdzie np. rzeka Burdekin w Australii wpadając w miejscowości Rita Island do Morza wyrzuca swoje słodkie wody (czytaj bogate w azotany) wprost na bajecznie przepiękną rafę Old Reef czy Stanaley Reef. Wstawił bym zdjęcie, ale nie wiem jak to tutaj zrobić. Myśle że przesadzamy z tym RO i to bardzo. Według mnie jedyne co odróżnia RO od kranówki, to ewentualnie mniejsze problemy z glonami (z racji Azotanów i innych związków) oraz problemy z bardziej wymagającymi korali, które już muszą mieć idealne parametry do prawidłowego wzrostu bo poprostu są delikatne. I taka moja teoria. Prowadziłem akwarium i na RO i na Kranovicie. I tylko takie widziałem różnice. A ponieważ nie bawię się w spsy, to mi kranówka pasuje. Wspomagam się tylko absorberami w celu elimacji azotanów i glonów nie mam. A powiem więcej – korale miękkie nawet lepiej mi rosna na kranówce niż na RO.

 • Bartku a co sądzisz o stosowaniu wody źródlanej (takiej w 5l butlach) ? Lepsza od kranówki ?
  PS. Jadę na kranówce już kilka lat. Jedyne co robię to przepuszczam ją przez włókno akwarystyczne oraz węgiel drzewny by zatrzymać metale ciężkie.

  • Sorki za poźna odpowiedz- byłem na urlopie. Woda źródlana czyli jaka? Są różne źródła, nawet siarczkowe. Moim zdaniem wodę powinno sie “resetować” filtrem RODi. Wtedy jest gwarancja, że nic sie nie dodaje.

 • A ja mam również pytanko. Czy można lać wodę demineralizowaną z marketu za kilka złotych w 5L kanistrach?

  • Sorki za poźna odpowiedz- byłem na urlopie. Kiedyś słyszałem, że woda demineralizowana komercyjnie ma sporą zawartyość miedzie ze względu na proces jej otrzymywania. Nie wiem czy to prawda i nigdy nie słyszałem o negatywnych konsekwencjach stosowania takiej wody. Z drugiej strony długoterminowo, filtr RODi wyjdzie taniej.

 • Trochę durna ta dyskusja o kranówce, bo u każdego jest inna, w dużych miastach to oczyszona woda z rzek, w mniejszych, woda ze studni głębinowych, niektórzy mają własne studnie…. Woda z oczyszczalni ciągle się zmienia, po obfitych opadach ma inny skład niż jak jest susza, nawet w wodociągach ze studni głębinowych zazwyczaj jest kilka ujęć, raz idzie taka, raz inna. Dolewki z kranówki powodują ciągły wzrost tych substancji, których akwarium nie zużywa. Ale jak ktoś ma stałe ujęcie wody głębinowej, nie używa kranówki do dolewek, korale rosną, to chyba nie ma żadnych przeciwskazań do kranówki, w innym wypadku to już loteria, największa przy dolewkach z kranówki i u każdego będzie inaczej, a dyskusja o tym całkowicie jałowa.

  • W każdym przypadku to loteria. I właśnie dlatego stosowanie filtra RODi resetuje wodę do idealnych – zerowych parametrów

Zostaw komentarz...

Twój email nie będzie widoczny dla innych. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Akceptuję zasady Polityki prywatności

Translate »